O nás

Omluva

Vážení a milí návštěvníci tohoto webu, omlouvám se, ale tyto stránky budou nadále fungovat již jen jako archiv a nebudou už aktualizovány a to z toho důvodu, že holýšovský kaplan Salášek není ochoten sdělovat jakékoliv informace o akcích, změnách v programu bohoslužeb atd. Ještě jednou přijměte moji omluvu Váš Honza Jung – správce těchto stránek

Ř. k. duchovní správa v Holýšově a tedy i kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově jsou prozatím součástí Spojené duchovní správy v Holýšově, Staňkově a Osvračíně.Duchovním správcem v Holýšově je od 1. března LP2016 P. Mgr. František Salášek (více v odkazu „naši faráři).Od této doby jsou v Holýšově bohoslužby každý den, bude se vyučovat náboženství, pořádat různá setkání a dále během roku se snažíme, buď sami, nebo ve spolupráci s MKS v Holýšově, pořádat kulturní akce – ať už jde o různé koncerty, noci kostelů, o zdobení vánočního stromečku dětmi, …;Po vymalování, opravě a úpravě interiéru kostela v r. 2011, kdy byl kostel také opatřen novou křížovou cestou, zde začala fungovat farní rada, která sev prosinci2013 změnila v pastorační a to vzhledem k zániku samostatné holýšovské farnosti, od roku 2015 již však nefunguje, budeme se ji v současné době snažit opět obnovit.r. 2012 – byly, díky přispění občanů města, také po dlouhé době opraveny památkově chráněné varhany v našem kostele;r. 2015 – došlo k vážnému poškození elektroinstalace zvonů a díkyfirmě MAHLE Behr Holýšov s.r.o., která celou opravu ve výši cca 70 000 CZK zaplatila a které tímto děkujeme, byly zvony během listopadu opět uvedeny do provozu firmou Zvony Perner z Pasau. Předtím bylo ale nutné vyčistit věž od holubů a zajistit ji proti jejich v letu. Tyto práce vykonala odborná firma z Prahy a vzhledem k malému počtu aktivních věřících v našem městě byly tyto práce zaplaceny částečně darem z Plzeňského biskupství a z části z jejich darů;r. 2016 – dojde k opravě opěrné zdi kostela, která je již v havarijním stavu.Snažíme se o zmírnění averze nevěřících vůči katolické církvinašimi varhanicemi jsou:

Mgr. Iva Zahořová ze Staňkova – ředitelka ZUŠ STAŇKOV;

Iva u varhan

Dáša Pluhařová z Bližejova;

Dáša u varhan

Alena Kořínková z Holýšova – vychovatelka ZŠ Stod

Alena u varhan

Je třeba poděkovat a to nejen těm, kteří chodí do kostela, ale hlavně těm, kteří do něj nechodí a přesto nebo možná právě proto nám pomáhají a jsou tak příkladem dobré spolupráce věřících a nevěřících pro ostatní.

Za kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově Honza Jung