Naši administrátoři

Kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově

Naši faráři

  •  P. František Salášek
  • P. Josef Jiří Mazanec OFM
  • P. Jan Borisowski
  • P. Vladimír Müller
  • P. Ján Ďuriga
  • P. Hubert Hain
  • P. Jiří Barhoň
  • P. Antonín Slovák
  • P. Josef Schwarz
  • P. Wojciech Pelowski

 

Mgr. František Salášek (v Holýšově od 1. 3. LP2016)

* 3.11.1964 Žilina

Duchovní služba:
Jiřetín pod Jedlovou – 1989 – 1990
Bělá nad Radbuzou – 2010 – 2015
Holýšov – 1. 3. 2016

Jsem českým katolickým knězem a vyrůstal jsem v prostředí farnosti Bytča, okr. Žilina. Strojní průmyslovku jsem ukončil v Žilině 1984

V letech 1984-1989 jsem absolvoval na Karlově Univerzitě teologickou fakultu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, následně vysvěcen v Praze v katedrále sv Víta p. Kardinálem Tomáškem.

V Jiřetíně pod Jedlovou (Litoměřická diecéze) jsem se zakoukal do studentky medicíny, dnes již pí doktorka šťastně podruhé vdaná s kterou mám jednoho syna –v současné době je jižplnoletý a vystudovaný, pracuje na Slovensku. Má známost, takže asi budu brzy dědou…

Od r. 1990 jsem byl mimo kněžskou službu abych se mohl také podílet na výchově.

Během tohoto období jsem také ještě vystudoval vysokou školu sociálně právní na Komenského Univerzitě v Bratislavě. Dorozumím se průměrně německy a italsky.

V letech 2010 – 2015 jsem byl administrátorem v Bělé nad Radbuzou, kde jsem jezdil i pravidelnou linku ČSAD – Bělá n.R. – Železná. Bylo to proto, že jsem nechtěl sedět na faře a čekat až lidé přijdou za mnou, ale šel jsem já za nimi. Do současné doby tam mám hodně přátel a také pokřtěných.

Záliby:

Pokud to čas dovolý – věcšinou tedy ne, tak bezmotorové létání – mám nalétáno 400 h na větrníku „Blaník“, jako pilot.

Chci také tímto poděkovat p. Starostovi Mgr. Janu Mendřecovi a farnosti Holýšov za opravdu milé přijetí.

Jsem tady pro to, abych vám všem, pokud budete mít zájem pomohl za ten krátký čas, který nam ještě zbývá do konce života – nikdo nevíme, jak velikou svíčku tam na hoře máme…,

vybudovat alespoň nějaký vztah s Bohem.

Mgr. František Salášek

P. Josef Jiří Mazanec OFM (1971 – 18. listopadu 1988)

* prosinec 1925 Praha
 + 8. 11. 1988 Plzeň

Fotografie faráře Jiřího Josefa Mazance18. listopadu 2013 již uplynulo 25 let ode dne, kdy ve věku nedožitých 63 let zemřel P. Josef Jiří Mazanec, člen Řádu sv. Františka z Assisi, dlouholetý administrátor a později i děkan naší Farnosti sv. Petra a Pavla v Holýšově. Působil zde v letech 1974 – 1988.

Na Květnou neděli LP 1983 byl na holýšovské faře zatčen i P. Jiří. V budově Krajského soudu v Plzni se na jaře téhož roku konal proces s dvěma bratry františkány. Pohublý P. Jiří Mazanec ve zmačkané košili vypadal pro nezasvěceného jako zlomený člověk. Ovšem když vstal a pronesl před soudem:

„Jsem františkán od svých 17 let a nikdy jsem toho nelitoval, jsem odhodlaný za to i trpět, vždyť to nebude poprvé“, vyrazil členům poroty na chvíli dech.

Mnohým přispěl P. Jiří k osobnímu a duchovnímu růstu, ať už svými překlady nebo vlastními přednáškami. V jednom ale byl tím nejlepším příkladem a přínosem pro naši farnost, pro formaci františkánů, a hlavně pro všechny lidi, se kterými se měl možnost potkávat: Ať dělal cokoli, vyzařoval lásku, pochopení, vyrovnanost, moudrost a nesmírnou radost. Pomáhal každému, jak mohl. Jeho život byl a stále pro nás je velkým příkladem, a to zvláště v dnešní konzumní době.

Na svátek Všech svatých r. 1988 odsloužil ve svém holýšovském kostelíčku mši svatou s tím, že se necítí dobře, a za necelé tři neděle se jeho život končil. V nemocnici rozdával lásku do té doby, než ztratil vědomí. Lékaři se vyptávali sestry františkánky a zároveň své kolegyně, co je to za člověka, že i v posledních chvílích, kdy toho již moc nenamluvil, stačilo pouhé pohlazení a v jeho očích, i přes velké trápení, mohli zahlédnout jiskru radosti. Dostalo se jim jasné odpovědi:

„Vážení kolegové, to je opravdový františkán.“

17. 11. 1988 se roznesla zpráva, že P. Jiřímu zbývá jen několik hodin života. Střídali jsme se po skupinách v modlitbách u jeho postele. Vzpomínám na modlitbu jednoho z františkánských bratří:

„Pane, přijmi našeho milého Otce Jiřího, který prožívá své poslední chvíle mezi námi. Jeho srdce nevydrželo, protože je na své cestě životem rozdával všem, dobrým i zlým, a teď ten vyčerpaný sval přestal pracovat, aby ukončil jeho životní pouť. Děkujeme Ti za to, žes nám umožnil pobývat s touto ztělesněnou Láskou, Radostí a Dobrem. Amen.“

Jiří zemřel 18. 11. 1988 v 02:15 hodin za přítomnosti svého přítele kněze. Lidé z Holýšova, z Plzně a terciáři na něj vzpomínají dosud.

Vzpomínková mše sv. za P. Josefa Jiřího Mazance OFM se uskutečnila za přítomnosti MONs. Josefa Žáka, generálního vikáře plzeňské diecéze, v neděli 17. listopadu LP 2013 v 8,30 hod. ve farním kostele v Holýšově.

Bohu díky za příklad jeho života i za jeho přímluvy z nebe!Farář František Josef Mazanec

Jan Jung a terciáři řádu sv. Františka z Assisi

Náš Spasitel přišel na svět! Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl. Na konci noci není noc – ale svítání. Na konci zimy není zima, nýbrž jaro. Na konci lidstva není člověk, nýbrž Bohočlověk. Na konci adventu není advent, nýbrž Narození Páně. A nejen, že se zjevuje Kristus, ale všechny lidské bytosti jsou povolány, aby se staly Božími dětmi, aby tak byl „Bůh všechno ve všem“. (1 Kor 15, 28)

Vzpomínky otce Stanislava Juříka OFM na pátera Mazance

V kriminálu na Mírově jsme prožili ovšem i bolestné věci, těžkosti, bylo málo jídla. Za všechno možné byly tresty. Jenom za nalezení nějaké napsané věci (my jsme nesměli mít ani pera, ani tužky, ani žádné papíry; všechno jsme sháněli všelijakým způsobem) byl hned týden korekce, to znamená týden o samotě, nebo nanejvýš že jsme přes den pracovali a pak jsme museli do té korekce. Taky jsem prožil asi třikrát nebo čtyřikrát na Mírově korekci. Dokonce v temnotkách: dvakrát v temnotkách a asi dvakrát jsem ji prožil jinde. A takhle v těch temnotkách, nebo lépe řečeno v těch korekcích, jsme to samozřejmě odnášeli my kněží. A my jsme na těch korekcích ještě dělali legraci. Ještě jsme tam zpívali, aby to ti druzí slyšeli. Korekce byla hluboko v podzemí ve skále, šlo se k ní dlouhou chodbou. Z korekce na začátku chodby asi šest metrů daleko bylo vidět malé okénko, kterým jsme viděli alespoň trošičku sluníčko… vlastně sluníčko jsme neviděli, jenom světlo. Světlo jsme občas viděli…

Tak to byly takové radosti a bolesti. Radosti kněžského společenství. Dokonce tam bylo hodně konverzí a křtů. Dokonce tam bylo i nějaké to svěcení. Takže tam bylo mnoho krásných a důležitých věcí. Když se bachaři něco o tom dozvěděli, tak nás hned zase dali kněze a laiky od sebe pryč, jenomže potom viděli, že jim stejně posíláme různé psané přednášky, tak Farář Jiří Josef Mazanecnás zase dali dohromady… Ale byli tam taky bachaři, kteří byli celkem seriózní. Pater Urban n
ám o tom vyprávěl. On byl na oddělení nemocných a starých, takže když jsme se potom setkali, vyprávěl, jak v balíku, který tam dostal, byly hrozinky i hostie, a bachař, který dělal prohlídku balíků, jeho balík rozdělal, ale hrozinky i hostie v něm nechal, protože chtěl, aby mše svatá mohla bát sloužena. Byl to bachař z Olomouce. Takže byli i dobří bachaři. Však kvůli nám, hlavně kněžím a muklům, bylo asi 13 bachařů prý potom taky zavřeno v kriminále. Ovšem někteří si z balíků odnášeli domů třeba čokolády nebo něco jiného z potravin. Tak to byli takové zážitky, které máme z kriminálu.

Ještě jsi moc nemluvil o práci v kriminálu.
Vzpomínal jsem Jáchymov?
Ještě ne, byli jsme stále na Mírově.
Na Mírově jsem byl dvakrát, potom jsem byl tři roky v Jáchymově. Tam byl život trošku otevřenější. Tam, co jsme pracovali, se měřila radioaktivita rudy. Ruda se tam dovážela a my jsme ji měřili. Drtila se ve věži smrti, jak ji nazývali, a tam jsme žili zabalení v hadrech německých vojáků.

Proč se říkalo věž smrti?
Jmenuje se věž smrti, protože tam se konala nejnebezpečnější práce. V té věži se začala drtit radioaktivní ruda, nejdříve na větší kusy, pak na menší kusy, tou věží ruda spadala dolů a dole pak se drtila na malé kousky, dávala se do barelů, ty se odvážely do vagonů, kterými se ruda odvážela pryč.

Jak se vám tam žilo?
Byli jsme oblečeni do hadrů po německých vojácích. Venku byla velká toaleta, potom tam byla kuchyň a jídelna. Strava tam byla trochu lepší, také jsme si trochu přivydělávali, měsíčně něco přes sto korun. Přikupoval jsem si chleba, rohlíky, jednu dobu tam bylo dokonce možné koupit pivo, ale to brzy zase zarazili, protože se toho začalo zneužívat. Strava byla trochu lepší, protože práce to byla velmi těžká. Já jsem byl u měření radioaktivity nebo při nakládání bedýnek s rudou na koleje, po kterých se vozily nahoru na věž. Bedýnky měly kolem pětatřiceti kilogramů, jedna vážila dokonce 175 kg, byla v nich čistá ruda. Pracovalo se na tři směny, ranní, odpolední, noční. Po práci se šlo na lágr – bydleli jsme v lágru „L“, který byl hned vedle. Tam samozřejmě byly další práce, muselo se uklízet velké nádvoří, bylo na něm hodně popela, který se vynášel z kamen. Hlídali nás bachaři. Jeden z nich byl Slovák, který se ke mně přihlásil: když jsem byl jako novicmistr v Hájku, on tam s partou tehdy působil a pamatoval se na mne. Měli jsme spolu hezký vztah, dokonce za mnou přišel, když jsem hlídal u ohně, a tam jsme spolu hovořili. Potom tam byl ještě jeden, kterého jsem znal z dřívějška jako studenta: bydlel v Klášteře nad Ohří a studoval na měšťance v Kadani. Když jsem tam sloužil, vozil jsem ho někdy do školy na motorce. A tento mládenec, když byl na vojně, přijal funkci strážce našeho lágru. Ten se ke mně také přihlásil, povídali jsme si spolu, a když jsme měli oba zároveň noční službu, tak jsem mu říkal: „Tak se hezky vyspi.“

Ale byli tam také surovci. Jednou jsem šel s paterem Bernardem v dešti, a jak jsme přeskakovali kaluže, nepozdravili jsme jednoho esenbáka. Ten nás zastavil a poslal nás do kanceláře k sepsání protokolu. Službu tam měl jeden Slovák, který neuměl ani psát. Jak nás uviděl, vztekle vyskočil ze židle a hnal se se zaťatými pěstmi proti nám. Já jsem zvedl ruce, jako že se budu bránit, ale Bernard mi jen tiše řekl: „Co to děláš?!“ Zůstal klidný, ani se nepohnul. To esenbáka asi překvapilo, nic nám neudělal, protokol nesepsal a vyhodil nás z kanceláře.

Přátelství jsme měli i s některými Ruskami, které tam pracovaly, jenomže ony byly velmi opatrné a prosily, abychom nevzpomínali, že tam jsme s nimi. Také vedoucí Koroplov byl celkem slušný, choval se k nám dobře. Jednou se stalo, že jsme i stávkovali. Připojil se k nám celý lágr. Tehdy nás obklíčilo spousta esenbáků se psy, vyhnali nás na dvůr a začalo vyšetřování, ale nakonec nás prosili, abychom šli pracovat, že na nádvoří už je moc bedýnek, které je potřeba naložit na vagony.

Proč byla ta stávka?
Protože nám určili vysoké normy, které nebylo možné splnit. Také nástupy byly častější, procovalo se i když byla velká zima nebo pršelo. Všechno jsme museli vydržet a plnit normy, ať byla jakékoliv počasí.

Byl tam také někdo zajímavý?
Přišli tam také ti, kteří dříve měli nějaké šarže a funkce v KSČ, pracovali na velvyslanectvích a podobně. To nám sice nebylo moc milé, ale zastali jsme se jich proti civilním vězňům, kteří byli někdy hodně suroví a krutí a byli by těmto novým vězňům hodně ublížili.

Na návštěvy nás odváželi do domku směrem k městečku Bigmanovu. Bachař nás tam dovedl a zase nás přivedl zpět. Hlad jsme neměli, dokonce z peněz, které jsem dostával, jsem mohl mamince posílat 82 korun měsíčně, protože nepobírala žádný důchod. Pracoval jsem na radioaktivním pracovišti, ale nakonec mně to neublížilo, ale zemřeli dva naši kandidáti, kteří chtěli být františkány.

Potom nás odvezli zase na Mírov, kde jsem prožil čtyři roky až do propuštění. Když nás odváželi, byli jsme v autobuse vždy dva a dva k sobě přivázáni. Jeli jsme také kolem Kladna a z Kladna kolem Hájku, tak jsem všem ukázal na Hájek, z kterého byla vidět věžička mezi stromy, a řekl jsem, že tam jsem žil a působil. Bachař se na mne obořil a okřikl mě, abych mlčel, ale já jen povídám, kde jsem působil jako představený.

Pak už přišlo propuštění?
Před propuštěním nám dávali lepší jídlo, aby nevyšlo najevo, jak nám ničili zdraví. To už jsme cítili, že se něco děje, někteří bachaři také říkali, že asi bude amnestie, takže jsme už trošku počítali s tím, že budeme propuštěni. Tehdy také za mnou na Mírov přišli estébáci z Prahy a ptali se mě, co bych dělal, kdybych byl propuštěn. Také mě pozvali na StB ještě do Prahy na Ruzyň, kde jsem prožil šest týdnů. Tam mě vyslýchali, jestli jsem provinciál, a co se v provincii odehrává. Řekl jsem jim, že nic nevím, že jsem zavřený.

Pak už přišlo v roce 1960 propuštění, doprovázeli nás až k vlaku a pak až do Zlína a tam nás propustili. Já jsem jel do Veselé za maminkou. Šel jsem pěšky ze zastávky autobusu a když jsem šel po Hraničkách, – tak se to jmenuje nedaleko našeho domku, tak mě poznala Eva, která byla malá holčička, když mě zavřeli, a běžela mi naproti a padla mi do náruče. A maminka hned šla z pole připravit něco k jídlu.

Pak jsi zůstal doma?
Zůstal jsem doma na Veselé, tehdy ještě u maminky, později potom u bratra a švagrové, pak jsem odešel do Choryně po úmrtí P. Bartoloměje. Vzpomínám, že jednou k sestřičkám přišel na návštěvu biskup Zéla, který byl se mnou v kriminále na Mírově. Přišel je navštívit, protože ony také sloužily na arcibiskupství v semináři. Šel jsem tedy návštěvu uvítat, a pochopitelně jsem ho jako biskupa vítal slovy: „Vaše excelence, vítáme vás tady na Choryni!“ A on povídá: „Já tě neznám!“ Vyděšeně povídám: „Ale znáte, vždyť jsme byli spolu na Mírově a tam jsme si byli tak blízcí!“ A on opět: „Já tě neznám!“ Divil jsem se, že tak rychle zapomněl, ale on povídá: „Dokud mi nebudeš tykat, tak tě neznám!“ Tam v kriminále jsme si všichni tykali, ať to byl třeba biskup. S arcibiskupem Očenáškem si tak tykáme dodneška.

Ve Slušovicích byl P. Josef Pekárek. Od sester z Choryně jsem v roce 1968 šel už po třetí do Plzně. Z Prahy tam byl poslán P. Jiří Mazanec, aby se ujal správy františkánského kostela. Na arciděkanství byl tehdy P. Jan Kozlík, který P. Mazance nepřijal na faru, protože měl částečný důchod. Bydlel proto u terciářky Milky Velecké. Vyžádal jsem si na arcibiskupství kaplanku a zařídil duchovní správu u Panny Marie Nanebevzaté. Pak se ke mně přistěhoval P. Jiří. Tyto nové poměry povzbudily k činnosti také plzeňské terciáře. V té době bylo v Plzni mnoho zpovídání a celodenní služby v krematoriu a na hřbitovech. Kaplanská služba spočívala v týdenní službě v kanceláři, další týden v krematoriu a na hřbitovech a třetí týden pouze bohoslužby v kostelích sv. Bartoloměje, sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiří, Nanebevzetí Panny Marie, u Všech svatých, u sv. Mikuláše, u „Ježíška“, u sv. Václava v Doudlevcích (zvaném dřevěná katedrála), příležitostně v Bolevci.

Tehdy tam působili ještě kněží Neliba, Hýža, Táborský a Muzikář.
Začínal tlak normalizace, byl ustaven PIT (Pacem in Teris) – zdroj nebezpečí. Byl jsem podezírán, že mám velký vliv na kněze a mládež. Zvláště půlnoční u františkánů byla trnem v oku, protože mládež mě po mši doprovázela na arciděkanství. Pro návštěvy mládeže jsem byl v roce 1972 často vyslýchán. Nepřestal jsem však sloužit, navštěvovat nemocné a také krematorium, kde všichni – řečníci, zpěváci a hudebníci – byli zvlášť přátelští.

Začaly výslechy spolukaplanů. Jeden vojenský lékař byl propuštěn z armády a mnoho přátel bylo pronásledováno.

Byl jsem odsouzen na 15 měsíců. V roce 1973 však přišla amnestie, ale do duchovní služby jsem se už nemohl vrátit. Byl mi dán důchod 741 korun. Odešel jsem tedy k rodnému bratru Rosťovi do Veselé. P. Jiří byl ustanoven administrátorem v Holýšově.

Ale pořád to bylo hodně přísné. Asi třikrát mě ještě vyslýchalo StB, jednou ve Zlíně, potom mě navštívili a musel jsem s nimi do Slušovic na obecní úřad – nechtěli mě vyslýchat doma. Ptali se mě na mé cesty do Plzně, chtěli vědět, ke komu a proč tam jezdím. Řekl jsem jim: „Když se takto ptáte, tak víte, ke komu tam jezdím.“

Celebroval jsem potom jenom doma, protože jsme měli zakázány kněžské služby. Když slyšeli, že někdo celebroval doma a byl tam někdo účasten, tak ho znovu zavřeli. Ale já jsem samozřejmě doma celebroval, chodívala tam na mši svatou stařenka a maminka a maminka švagrové, pak tam chodívali Vojta a Líza, i když byli na Veselé na vesnici, někteří, kteří mě měli hlídat. Po tom druhém zatčení a navrácení jsem už veřejně sloužil všude, nejdřív v kapli a potom i v celém okrese, a pak i na Slovensku.


P. Jan Borisowski 1999-31.12.2001

Fotografie P. Jan Borisowski

*1967 Polsko
– od srpna 1998 kaplanem ve Staňkově;
– administrátorem v Holýšově od r. 1999 do 31. 12. 2001;
– po té přeložen do Kralovic, okr. Plzeň-sever;
– červenec 2002 – červen 2012 na misiích ve Španělsku;
– od července 2012 opět v Polsku.


P. Vladimír Müller 1.6.1994-1999

Fotografie P. Vladimír Müller Fotografie P. Vladimír Müller

  * 1956 Cheb
– od 1. 6. 1994 administrátorem ve Staňkově, od této doby byl Holýšov součástí farnosti sv. Jakuba st. Ve Staňkově;
– předtím byl adm. Ve Žluticích;
– do léta 1995 bydlel na faře v Holýšově
– 2003 přeložen do Karlových Varů – Staré Role, kde je dosud.


P. Ján Ďuriga 1988-31.8.Fotografie P. Jan Ďuriga1993

 

 • 1957 Trenčín SK
– administrátorem v Holýšově od smrti P. Jiřího Mazance OFM (tj. 18. 11. 1988);
– předtím již od r. 1987 administrátorem farnosti sv. Marie Magdalény ve Stodě;
– od 1. 9. 1993 administrátorem farnosti P. Marie Sněžné v Rokycanech;
– odtud byl zanedlouho odejit na Slovensko, kde byl nejprve kaplanem v rodném Trenčíně, po té pak administrátorem v Kochanovciach a v Melčiciach (nedaleko hranic s ČR) a od r. 2006 administrátorem a v současné době i farářem v Solčanech u Topoĺčan.


P. Hubert Hain 1. 1. 2002

Fotografie P. hubert Hain

• 1964 Stanovice (okr. Karlovy Vary)
– dříve kaplanem v Karlových Varech u sv. Marie Magdalény, později administrátorem v Plané u Mariánských Lázní, v Karlových Varech – Rybářích, kaplanem v Moravském Krumlově odkud byl k nám přeložen;

– administrátorem v Holýšově do 14. 12. 2013;
– od 15. 12. 2013 ustanoven do spojené duchovní správy v Holýšově a ve Staňkově
– k 1. 5. 2015 odešel do invalidního důchodu a z Holýšova odešel do rodných Stanovic.


P. Jiří Barhoň

Fotografie P. Jiří Barhoň

* 1952 Praha
-v Holýšově administrátorem od 1. 9. 1993 do 31. 5. 1994;
-předtím kaplanem v Plzni na arciděkanství;
– z Holýšova odešel do Dolní Bělé (okr. Plzeň-sever), dále do Touškova Města;
– nyní je kaplanem v Plzni pro hospic a nemocnice.


P. Antonín Slovák

Fotografie P. Antonín Slovák slovak2

* 1938
-administrátorem v Holýšově od konce 60. let min. století do konce roku 1971;
– po té působil v Dolní Bělé ( okr. Plzeň-sever), na Rakovnicku;
– v pol. 70. let min. století se v Chrástu u Plzně oženil v evangelickém kostele;
– po té s manželkou emigrovali do SRN a na to na NovýZéland, kde žije dodnes; – živil se jako tesař a v místě bydliště také vypomáhal jako pomocný protestantský kazatel.


P. Josef Schwarz

Fotografine P. Josef Schwarz

*22. 1. 1928 Praha
Vysvěcen 29.6.1952 Praha
+19. 1. 2014 Mariánské Lázně
– administrátorem v Holýšově v letech 1972-73;
– dále mj. také působil v Dolní Bělé (okr. Plzeň-sever), Hazlov (u Fr. Lázní), Zbiroh (okr. Rokycany), od r. 2004 výpomocný duchovní v Mariánských Lázních.


P. Wojciech Pelowski 15.12.2013 – 29.2.2016

* 1970 Polsko
Pochází z Polska z oblasti kolem Baltského moře (Kašuby) z malé vesnice. Rodiče pracují na statku. Má devět sourozenců. Studoval průmyslovou školu, rok a půl byl na vojně, potFotografie P. Wojciech Pelowskiom vystudoval střední technickou školu – stavění lodí a živil se sedm let stavbou lodí v loděnici. Do semináře vstoupil až ve svých třiceti letech.

„Ale už od svých pěti let jsem sloužil jako ministrant a dělalo mi to velkou radost. Těšil jsem se do kostela, kde jsem mohl stát u oltáře a sloužit Pánu Ježíši,“ vzpomíná P. Wojciech Pelowski.

Působil v Jáchymově i v Ostrově nad Ohří. Pro ostrovský kostel se mu dokonce podařilo získat relikvii blahoslaveného papeže Jana Pavla II., přičemž šlo o jeho první ostatky umístěné vČeské republice.

„I když jsem v České republice mnohokrát byl, tak by mě kdysi ani nenapadlo, že tu budu sloužit,“ říká farář a pokračuje: „V polské vesnici, odkud pocházím, je krásný kostel sester františkánek, kde jsem dělal ministranta. Tamní duchovní byl misionář, co hodně jezdil po světě a brával mě na výlety i do České republiky. A když jsem studoval teologii, skoro každý rok jsem trávil část prázdnin v Brně. Jednoho dne mě pak začali přemlouvat, abych jel působit doČR, že Plzeňská diecéze má nedostatek kněží a potřebuje pomoc,“ říká farář, kterého nakonec přesvědčilo setkání s plzeňským biskupem Františkem Radkovským.

A co P. Wojciecha nejvíce těší na životní cestě, kterou si ve svých třiceti letech zvolil? „Největší radost v životě mi dělají setkání s lidmi. Rád poznávám nové lidi, poslouchám jejich příběhy, bohaté zkušenosti, jejich problémy v osobním životě i v rodině. Vždy, už od dětství, jsem raději naslouchal než mluvil,“ vysvětlil kněz. „A když jim pak mohu s jejich bolestí nějak pomoci, tak mě to velmi těší a naplňuje,“ dodal.

Zdroj: Domažlický deník
Moji pomocníci a spolubydlící
Brysia a Tofik