Setkání s MONs. J. Žákem 14. 1. 2016

Dne 14.1.2016 se v kostele v Holýšově konala mše za účasti generálního vikáře plzeňského biskupství MONs. Josefa Žáka. Po této mši se na faře v Holýšově konalo setkání farníků a občanů města s MONs. J. Žákem, bylo připraveno i malé občerstvení. Diskuze s generálním vikářem byla zahájena dvěma dotazy, první se týkal případného prodeje kostela, jak bylo zveřejněno, a druhý stížností na p. faráře Pelowského. K prvnímu dotazu poskytl MONs. J. Žák  podrobný výklad, zahrnující problematiku církevního majetku v rámci probíhajících restitucí, kdy mnohé nemovitosti potřebují nákladné opravy, ale biskupství na ně nemá dostatek prostředků, protože prostředky z restitucí nelze hned použít, ale je nutné je nejprve investovat, aby přinesly zisky také v budoucnosti, kdy už církev nebude od státu dostávat žádné příspěvky. Jednou z možností, jak řekl generální vikář, je převod církevního majetku, tedy i kostelů, na různé právnické, případně fyzické osoby, tedy i města. Důvodem je skutečnost, že tyto osoby mohou na opravy získat prostředky z dotačních titulů, zatímco církev z důvodů restitucí už nikoliv. V žádném případě, jak zdůraznil p. MONs. J. Žák církev kostely neprodává. Po živé diskuzi k této tématice generální vikář ještě podotkl, že i převody majetku (kostelů) mohou probíhat až po souhlasu farností a farníků. Řekl také, že mezi městem Holýšov a biskupstvím v Plzni už nějaká jednání proběhla, o nichž farníci neměli povědomí, což, jak uznal, nebylo v pořádku. K diskuzi se připojila radní pí Ondrašíková, zajímala se o možnosti, týkající se případné správy a oprav kostela v Holýšově. Panu generálnímu vikáři předala svoji mailovou adresu, na kterou jí  MONs. J. Žák zašle možnosti a zkušenosti s touto problematikou z jiných měst a obcí.

K dotazu na stížnost na p. faráře Pelowského bylo odpovězeno, že ji nepodal žádný občan z Holýšova.

V další diskuzi p. Kubica zdůraznil nutnost vytvořit silnou a jednotnou farní rodinu, která bude o všech problémech otevřeně a věcně mluvit a bude biskupství a dalším subjektům silným partnerem.

Zapsala Hana Kristková

18.1.2016

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Akce a jeho autorem je JanJung. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.